Monday, 4 March 2013

IMPERIALISME

Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera.
Entri kami pada hari ini adalah untuk membicarakan tentang apa itu yang dikatakan sebagai  IMPERIALISME.
Imperialisme merupakan satu istilah yang telah diperkenalkan oleh penulis-penulis Inggeris di Perancis bagi pada tahun 1830-an bagi menerangkan tentang dasar-dasar perluasan kuasa yang dilakukan kerajaan Inggeris, hal ini adalah kerana orang Inggeris beranggapan merekalah yang paling berkuasa disebabkan mereka telah berjaya menguasai negara-negara di Asia dan Afrika.
            Mereka mengatakan bahawa penguasaan mereka adalah untuk membantu membangunkan masyarakat di negara-negara ini yang pada pandangan mereka masih mundur ke belakang dan ini adalah untuk kebaikan mereka juga. Imperialisme menonjolkan sifat hegemoni yang bermaksud proses bagaimana sesebuah kuasa yang dominan mengekalkan kekuasaan mereka. Apabila kita mengaitkan tentang kuasa-kuasa Inggeris ini dan sifat hegemoni maka ia menunjukkan bagaimana sesebuah kuasa barat itu mencari jalan bagaimana mereka boleh mengekalkan kekuasaan mereka secara halus tanpa tentangan oleh masyarakat itu sendiri.
Tujuan utama imperialisme adalah untuk menambahkan hasil ekonomi negara yang menjajah iaitu negara Barat kerana mereka tidak mempunyai sumber ekonomi yang mencukupi. Mereka akan mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi negara-negara yang dikatakan ‘mundur’ ini dan dijadikan sebagai hak milik mereka. Selain daripada faktor penguasaan ekonomi, mereka juga (negara Barat) mengamalkan satu kepercayaan iaitu ethnosentrism iaitu anggapan bahawa suatu bangsa itu lebih mulia atau lebih baik berbanding bangsa yang lain sebagai contoh bangsa Jerman dan Itali.
Faktor lain yang menyumbang kepada berlakunya imperialisme adalah adanya perasaan ingin mencapai taraf sebagai bangsa yang besar dan memerintah dunia misalnya imperialisme negara Jepun (http://www.btpnkl.edu.my/cerdiknet/bahan/sejarah/download/a-4.pdf).
Dasar imperialisme pada awalnya bertujuan untuk menyebarkan idea-idea dan kebudayaan barat ke seluruh dunia, oleh itu imperialisme bukan sahaja dilihat sebagai penjajahan kuasa Barat ke atas negara lain tetapi juga menjadi faktor pendorong kepada wujudnya pembaharuan-pembaharuan yang menyumbang kepada pembinaan sebuah bangsa dari segi pendidikan, kesihatan, perundangan dan sistem pemerintahan.
Imperialisme boleh dibahagikan kepada dua iaitu imperialisme kuno atau lama dan imperialisme moden. Imperialisme kuno@lama adalah negara-negara yang berjaya menakluki negara lain dan mementingkan kepada cita-cita antarabangsa kerana sesebuah negara akan mengembangkan kuasa dan pengaruhnya terhadap negara yang ditakluki sebagai contoh perluasan empayar Rom, Turki Uthmaniyyah, China dan beberapa lagi negara yang berjaya menguasai negara di Asia dan Afrika sebelum tahun 1870. Selepas tahun 1870, imperialisme moden mula tercetus disebabkan oleh Revolusi Industri di Eropah pada abad ke-19 (http://www.scribd.com/doc/13262601/Sejarah-Revolusi-Industri). Disebabkan berlakunya peningkatan dari segi modal dan barangan secara mendadak sehingga berlakunya lebihan maka negara-negara Barat berlumba-lumba untuk meluaskan penjajahan mereka untuk memasarkan barangan mereka. India dan China dijadikan sebagai sasaran utama kerana jumlah penduduk yang sangat ramai yang mampu mewujudkan potensi pasaran yang luas bagi barangan mereka.
Pada akhir abad ke-19, wujud pula semangat kapitalisme yang menjadi penggerak kepada kolonialisme yang akan kami bincangkan pada entri yang akan datang.

             

No comments:

Post a Comment

http://www.youtube.com/watch?v=OFuOODU4p1E